25 propostes per les illes

Nosaltres

Som un partit de Balears, per les Balears. Gent d'aquestes illes a qui ens mou mantenir el nostre territori, desitjoses de justícia social, que totes les persones tinguin la seva oportunitat vinguin d'on vinguin. Volem respectar els nostres compromisos i ser un referent de l'esquerra a Balears, lluny de promeses buides.
El treball seriós ha de ser la nostra guia.

La nostra visió

Unes Illes Balears sostenibles, amb qualitat de vida, on es parli i divulgui la llengua pròpia, on els animals siguin tractats amb respecte i no com a objectes.
Unes illes que siguin tractades amb justícia, solidàries sí, però no sotmeses a espoli econòmic.
Unes illes acollidores amb els seus habitants i amb els visitants. Lliures de violència de gènere. Unes illes que defensin a ultrança el seu territori, el seu ecosistema, la seva cultura i la seva idiosincràsia entenent que és el valor més important per a la seva perdurabilitat en el temps i com a llegat.

25 propostes de treball
 1. Lluitar per a l’equiparació entre dones i homes, contra la violència de gènere, l’eliminació de la bretxa salarial i de qualsevol discriminació.
 2. Garantir la total capacitat de gaudir dels drets socials amb igualtat de condicions del col·lectiu LGTBI.
 3. Potenciar la solidaritat de les Illes Balears amb els qui més ho necessiten: persones i famílies amb dificultats, pobles perseguits, migrants, exiliats polítics, refugiats, etc.
 4. Protegir de manera específica els centres històrics, comerços emblemàtics i crear noves àrees d’especial protecció.
 5. Reforçar la Memòria Històrica, la llibertat d’expressió, de manifestació i derogar la Llei Mordassa.
 6. Defensar la nostra llengua pròpia amb tota la seva riquesa. Cuidar el Patrimoni  intangible de les Illes Balears.
 7. Facilitar la integració del jovent en el mercat de treball, lluitar contra l’absentisme i abandonament esco-lar.
 8. Regular el consum de les drogues toves i la seva despenalització. Facilitar l’atenció als  addictes.
 9. Desenvolupar el lloguer social en habitatges públics augmentant la rehabilitació, reforma i compra de construccions existents.
 10. Implementar l’atenció a la dependència de manera sostenible i seriosa. Donar suport a les persones amb diversitat funcional al llarg de la seva vida.
 11. Complir la Carta Social Europea i engegar la Renda Bàsica Universal.
 12. Reivindicar un Règim Fiscal Específic per a les Balears i un finançament just segons el principi d’ordinalitat.
 13. Lluitar contra la corrupció fiscal, política i empresarial. Atorgar els màxims recursos, veritable autonomia i independència a l’Oficina Anticorrupció.
 14. Promoure l’educació pública garantida per a totes i tots.
 15. Promoure una xarxa pública d’escoletes a totes les illes de 0 a 3 anys. Promoure que operin durant períodes de tancament escolar per a les famílies treballadores amb fills petits.
 16. Auditar els Serveis Públics insulars de totes les administracions.
 17. Mantenir i impulsar el Sector Primari, Petit Comerç i Autònoms.
 18. Prioritzar la conservació del Medi Ambient enfront d’altres interessos: reutilitzar, reciclar, reduir les deixalles, establir acords programàtics amb associacions medi-ambientals, etc.
 19. Planificar estratègicament l’accés turístic a les Balears amb una segmentació del turisme diferenciat per territoris insulars: turisme d’interior i de platja.
 20. Potenciar l’R+D+i per a impulsar un model productiu.
 21. Eliminar de manera radical el maltractament animal als espec-tacles públics i defensar els drets dels animals. Establir acords amb associacions animalistes.
 22. Recuperar els serveis públics privatitzats o externalitzats: sanitat, aigua, transport, neteja, etc.
 23. Crear serveis públics de transport entre illes i amb la península.
 24. Millorar i impulsar de manera efectiva el transport públic sostenible.
 25. Secundar de manera inequívoca el dret a decidir a través de referèndums pactats.


E-mail: moviment4illes@gmail.com
FacebookTwitterInstagramTelf.623389848

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada